Најава програма за суботу 26.12.2015. године ПРЕДАВАЊЕ „БРИГА ЗА ДУШУ”

– Матица Боке и Центар за културу Тиват
– ПРЕДАВАЊЕ „БРИГА ЗА ДУШУ,
– могућности европског, културног и духовног идентитета”
– Проф др Саво Лаушевић
– Галерија љетњиковца Бућа у 18:00 ч –

Матица Боке подружница Тиват и Центар за културу Тиват у суботу 26.децембра са почетком у 18 часова у галерији Љетњиковца Бућа организују предавање проф др Сава Лаушевића „Брига за душу : могућности европског, културног и духовног идентитета“.
Др Саво Лаушевић од 1979. предаје на Филозофском факултету у Никшићу  гђе и  сада  ради у својству редовног  професора  за области савремене филозофије и естетике. Предаје  на основним академским студијама  савремену филозофију, увод у филозофију, феноменологију, филозофску херменеутику, филозофију политике  и естетику као и на магистарским и докторским студијама  Филозофског факултета у Никшићу и Музичке академије у Цетињу.  Поред Филозофског факултета Универзитета Црне Горе, у својству гостујућег професора, предавао је на Универзитету у Косовској Митровици, а сада на Универзитету у Источном Сарајеву.  У досадашњој универзитетској ђелатности Лаушевић је обављао и обавља  значајне  научне и стручне функције. Био је члан Сената Универзитета Црне Горе,  члан је Комисије за издавачку ђелатност Универзитета и уредник издања  за област хуманистичких  наука.  Обавља ј функцију руководиоца  Програма за филозофију. Од 1986. до 1992. успјешно је руководио радом Друштва филозофа Црне Горе. У периоду 1986-1988. био је предсједник Савеза филозофских друштава Југославије. Члан је Одбора за филозофију ЦАНУ,  члан је Управног одбора Српског филозофског друштва  у Београду.  Лаушевић је дугогодишњи члан редакције угледног часописа за филозофију “Луча”, а био је и члан редакције Зборника  Филозофског факултета у Никшићу. Сарадник је више  југословенских и еx-југословенских  научних и стручних часописа.  Учествовао је на више међународних и домаћих филозофских конференција,  научних скупова  и семинара са запаженим прилозима. До сада је објавио три књиге из филозофије, гимназијски  уџбеник  и преко шездесет научних радова. Радови су му превођени на енглески језик.