НВО”Матица Боке” је основана 2001.г. као невладино, надстраначко и наднационално удружење на простору општина Будва, Котор, Тиват и Херцег Нови, које у својој организационој структури има Скупштину, Управни одбор и подружнице формиране у све четири општине.Сједиште Матице Боке је у Херцег Новом. 

Основне вриједности удружења , утемељене као принципи дјеловања на остварењу постављених циљева су традиционалне бокељске вриједности: толеранција и дијалог, отвореност, сарадња и повезивање, знање и пословни морал, уравнотеженост интереса и идеала.

logo_matice_boke

Матица Боке

Удружење “Матица Боке” је основано са циљем да:

  • Представља мјесто удруживања и окупљања Бокеља, али и свих других, мјесто гдје могу слободно износити своја мишљења и кроз које се, користећи сва демократска средства, могу остварити постављени циљеви.

  • Да слободно изнесена мишљења и ставови представљају потребну и корисну допуну партијски и страначки искалкулисаним и усмјераваним мишљењима.

  • Да омогући повезивање и ангажовање стручних људи као нужност у оваквом систему у којем партије и странке на власти ангажују искључиво своје кадрове у формирању руководећих општинских структура, као и управљачких структура у установама и предузећима.

Основни циљеви су дефинисани Статутом и Програмом рада за у активностима Удружење користи сва демократска и законом гарантована права као:

  • Oрганизовање јавних скупова,трибина и округлих столова издавање листа” Матица Боке”
  • Издавање прогласа и саопштења у дневним и другим листовима коришћење “празне столице” у раду скупштина општина
  • Учешће у Савјету грађана за заштиту и развој локалне самоуправе, повезивање и сарадња са другим НВО и удружењима која имају сличне циљеве и принципе
  • Издавање и промоција књига тежи повезивању свих потенцијала и свеукупног знања у образовању, здравству, судству, одбрани, администрацији, дипломатији, култури, спорту, подстиче бокељски начин живота, традиционалних и савремених вриједности, образовања, знања, културе, морала и духовности, заговара идеју слободног, високо развијеног и одговорног друштва и Боке као јединствене, отворене регије са јединственим, савременим управљањем простором и трајним развојем; отворене за улагања и подизање квалитета живота и животне средине; чвршћим повезивањем и сарадњом унутар и ван Боке; са вриједностима, принципима и интересима по европским мјерилима отворене за људе добре воље без обзира на пол, генерацију, нацију, вјероисповест, звање и занимање, политичко опредељење, територијалну припадност.