Петиција – Министарство одрживог развоја и туризма:

Захтјев за повлачење из процедуре Предлога Закона о планирању и изградњи у Црној Гори

Предлог Закона о планирању и изградњи у великој мјери разликује се од нацрта Закона о уређењу простора и изградњи објеката који је прошао Јавну расправу 2015. године (на којој је био велики број примједби). Разлике су суштинске и односе се концепцији начина планирања и управљања простором.
Предлогом Закона о планирању и изградњи који нуди Министарство одрживог развоја и туризма, предвиђа се слиједеће:
· потпуна централизација процеса планирања у коме се искључује учешће стручне и опште јавности;
· противно Уставу, локалним самоуправама укида се надлежност у планирању простора који покривају;
· укидају се грађевинске и употребне дозволе, технички пријем и сл., а инжењерске струке се маргинализују.
Стога тражимо да се Усвојени Нацрт повуце из процедуре, те да се формира независна, струцна група која це на темељима најбољих европских пракси направити нови Нацрт закона.
Позивамо све колеге да се прикључе овој петицији којом тражимо да се процес доношења овога врло важног закона врати у законски оквир уз поштовање Устава, права, струке и грађана ове земље.

Sign this petition