Матица Боке подружница Тиват и Центар за културу Тиват у суботу 26. децембра са почетком у 18 часова у галерији Љетњиковца Бућа организују предавање проф др Сава Лаушевића „Брига за душу : могућности европског, културног и духовног идентитета“.

Др Саво Лаушевић од 1979. предаје на Филозофском факултету у Никшићу гђе и сада ради у својству редовног професора за области савремене филозофије и естетике. Предаје на основним академским студијама савремену филозофију, увод у филозофију, феноменологију, филозофску херменеутику, филозофију политике и естетику као и на магистарским и докторским студијама Филозофског факултета у Никшићу и Музичке академије у Цетињу. Поред Филозофског факултета Универзитета Црне Горе, у својству гостујућег професора, предавао је на Универзитету у Косовској Митровици, а сада на Универзитету у Источном Сарајеву. У досадашњој универзитетској ђелатности Лаушевић је обављао и обавља значајне научне и стручне функције. Био је члан Сената Универзитета Црне Горе, члан је Комисије за издавачку ђелатност Универзитета и уредник издања за област хуманистичких наука. Обавља ј функцију руководиоца Програма за филозофију. Од 1986. до 1992. успјешно је руководио радом Друштва филозофа Црне Горе. У периоду 1986-1988. био је предсједник Савеза филозофских друштава Југославије. Члан је Одбора за филозофију ЦАНУ, члан је Управног одбора Српског филозофског друштва у Београду. Лаушевић је дугогодишњи члан редакције угледног часописа за филозофију “Луча”, а био је и члан редакције Зборника Филозофског факултета у Никшићу. Сарадник је више југословенских и еx-југословенских научних и стручних часописа. Учествовао је на више међународних и домаћих филозофских конференција, научних скупова и семинара са запаженим прилозима. До сада је објавио три књиге из филозофије, гимназијски уџбеник и преко шездесет научних радова. Радови су му превођени на енглески језик.